-A +A
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Meilahden huvilat

Meilahden huvilat

Meilahden huvila-alue on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen alue. Alue on rakentunut 1800-luvun lopulta lähtien Meilahden kartanolta Helsingin kaupungille lahjoitetuille maille. Alue on näyttävä esimerkki edellisen vuosisadanvaihteen huvilakulttuurista. Huvilat toimivat alun perin vain kesäasuntoina, mutta muuttuivat pikku hiljaa vakituisiksi asunnoiksi.
 
Huvila-alue sijaitsee Helsingin länsiosassa Seurasaaren selän rannalla. Alueen kautta kuljetaan Seurasaaren ulkoiluilmamuseoon, ja yhdessä Seurasaaren kanssa Meilahden huvila-alue muodostaakin ainutlaatuisen ja merkittävän virkistysalueen Helsingissä.
 
Alue on muutamaa tonttia lukuun ottamatta Helsingin kaupungin omistuksessa. Alueella sijaitsevat valtion omistamilla tonteilla pääministerin virka-asunto Kesärannassa, presidentin virka-asunto Mäntyniemessä ja Urho Kekkosen museo Tamminiemessä.
 
Suurin osa alueen huviloista on yksityisessä omistuksessa. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennuksille on määritelty pihapiirit, jotka on vuokrattu rakennusten omistajille. Alueella on vielä joitakin kaupungin omistuksessa olevia huviloita, joista osa on jatkossa tarkoitus myydä yksityisille.
 
Alueella on myös muualta siirrettyjä huviloita. Nykyisessä asemakaavassa on osoitettu joitakin rakennuspaikkoja purettujen rakennusten tilalle, ja yhtä lukuun ottamatta nämä rakennuspaikat on rakennettu.
 
Alueen länsirannalla sijaitsee 1970-luvulla rakennettu kaupungin taidemuseo, joka ainakin toistaiseksi lopettaa toimintansa.
 
Suunnittelutilanne
 
Historiallisesti arvokkaan alueen suojelukaava tarkistetaan. Ennen kaavoituksen aloitusta alueesta laaditaan ympäristöhistoriallinen selvitys alueen maisema- ja puutarhahistorian sekä nykytilanteen kartoittamiseksi. Varsinainen kaavoitus aloitetaan asemakaavan muutosperiaatteiden laatimisella.
 
Huvila-alue on nykyisessä asemakaavassa kulttuurihistoriallista ympäristönsuojelualuetta. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu palstaviljelyaluetta, urheilu- ja virkistyspalvelualuetta sekä puisto ja lähivirkistysalueita.
 
Alustavan aikataulun mukaan ympäristöhistoriallinen selvitys laaditaan vuoden 2012 aikana ja asemakaavan muutosperiaatteet vuonna 2013. Sen jälkeen laaditaan uusi asemakaava.
 
Helsingin Yleiskaava 2002:ssa Paciuksenkadun eteläpuoliset alueet on merkitty pääasiassa virkistysalueeksi. Valtion virka-asuntojen tontit on merkitty hallinnolliseksi alueeksi. Huvila-alueet on lisäksi merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi.