-A +A
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Asuminen

Herttoniemenranta

25 vuotta suunnittelua ja toteutusta

Kaupunginvaltuusto teki vuonna 1986 päätöksen Herttonimen öljysataman muuttamiseksi asuntoalueeksi. Samana vuonna alettiin laatia osayleiskaavaa alueella ja perustettiin aluerakentamisprojekti. Herttoniemenrannan asemakaavoitus alkoi vuonna 1989 ja ensimmäisten asuinrakennusten suunnittelu syksyllä 1992.

Rakentaminen aloitettiin vuonna 1993 ja ensimmäiset asukkaat muuttivat alueelle vuonna 1994. Alue on lähivuosina valmistumassa asuntorakentamisen osalta. Suolakivenkadun ja venesatama-alueen väliin rakennetaan kanava ja nk. satamakorttelit. Hitsaajankadun ja Niittaajankadun väliseen kortteliin rakennetaan uusia asuinkerrostaloja, joskin kaksi toimistotaloa korttelin keskellä säilyy. 

Suunnittelun tavoitteet ja perusratkaisut

Tavoitteena on ollut luoda alueesta viihtyisä kantakaupunkimainen asuntoalue, joka tarjoaa virikkeisen asuinympäristön, hyvän palvelutason ja turvallisen asuinympäristön eri ikäryhmille.

Alueen runkona on Sorsavuorta kiertävä kokoojakatu. Kokoojakadun elävöittämiseksi on sen luonteeseen, palveluihin ja yksityiskohtiin kiinnitetty erityistä huomiota.

Alueen keskeiset puistoalueet sijoittuvat meren äärelle Tuoriniemen puistoon sekä Laivalahden puistotien varteen Sorsavuorelle ja urheilupuistoon.

Alueen suurkortteleita yhdistää kevyen liikenteen reitti, joka välillä avautuu korttelipuistoiksi ja -aukioiksi. Sen varteen sijoittuu pääosa alueen julkisista palveluista, kuten päiväkodit ja koulut.

Korttelit ovat melko suljettuja suojaten aluetta liikennemelulta ja merituulelta. Suljetut korttelit ja kadunvarsien viisikerroksiset talot vahvistavat mielikuvaa kaupunkimaisuudesta. Kortteleiden sisäosissa ja meren rannalla rakentaminen on matalampaa, Sorsavuorella taas korkeampaa korostaen alueen keskellä kohoavaa kalliota.

Selkeä ja yhtenäinen arkkitehtuuri

Herttoniemenrannan rakennusten suunnittelussa on ollut tavoitteena yksinkertainen ja selkeä arkkitehtuuri sekä ehjä katu- ja kaupunkikuva. Alueen julkisivut ovat pääosin paikalla muurattuja ja rapattuja. Julkisivujen väreinä on käytetty perinteisiä kantakaupungin julkisivuvärejä. Kadunvarsilla sekä merelle päin on rakennuksissa harjakatto. Katutilaan rajoittuvat tukimuurit sekä reunakivet ovat punaista graniittia.

Alueen toteutus

Herttoniemenranta on lähivuosina valmistumassa asuntorakentamisen osalta. Lopullinen asukasmäärä on noin 9500 - 10 000 asukasta. Asuinrakennukset ovat pääosin kerrostaloja. Asuntokannasta noin 55 % on omistusasuntoja, asumisoikeusasuntoja ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, loput pitkäaikaisia vuokra-asuntoja.

Satamakorttelin asemakaava sisältää venesataman Laivalahden rannalla sekä siihen liittyvät pientalokorttelit, joihin sijoittuu sekä asumista että liike- ja palvelutiloja. Korttelialueesta tehdään tiivis ja omaleimainen kokonaisuus. Rakennusten kerrosluku on 2 - 3 ja niissä on asuntokerrosalaa noin 13000 m². Alueella nyt sijaitseva Kipparlahden pelastusasema siirretään uuteen paikkaan Sorvaajankadun varteen, jolloin alue vapautuu asuntorakentamiseen. Aluetta rakennetaan edelleen.

Laivalahden venesatama on valmistunut 2008. Venesatamaan  on sijoitettettu myös veneilyalan liiketiloja sekä veneiden talvisäilytysalue ja autojen pysäköintialue.

Hitsaajankadun ja Niittaajankadun väliseen kortteliin rakennetaan vuosina 2006 -2010 uusia 5-7-kerroksisia asuinkerrostaloja, joskin kaksi toimistotaloa korttelin keskellä säilyy. Kerrostalojen arkkitehtuuri noudattaa viereisten kortteleiden periaatteita julkisivumateriaalien ja kaupunkimaisen korttelirakenteen osalta. Julkisivut ovat pääosin rapattuja tai paikalla muurattuja. Tonteilla on maanalainen pysäköinti, jolloin korttelipihat vapautuvat leikki- ja oleskelualueille.

Herttoniemi: Länsi-Herttoniemen kerrostaloalue on osa ns. Vanhaa Herttoniemeä. Kuva: Simo Karisalo.
Herttoniemenranta: Sisänäkymä asunnosta
Herttoniemenranta: Saapuminen alueelle.
Herttoniemenranta: Petter Wetterin tie 3:n pihajulkisivu.
Herttoniemenranta: Näkymä Margareetankujalta.
Herttoniemenranta: Näkymä korttelin sisäosista.
Herttoniemenranta: Laivalahden puistotie suunnitelmakuva
Herttoniemenranta: Käynti pihalle
Herttoniemenranta: Hitsaajankadun varteen rakennetaan uusia asuinkerrostaloja
Herttoniemenranta: Asuntorakentamista.
Herttoniemenranta: Asuinrakentamista Eastendissä.
Herttoniemenranta on merellistä asumista parhaimmillaan. Kuva: Simo Karisalo.
Herttoniemenrannan katukuvaa
Herttoniemen läntisessä osassa ns. Vanhassa Herttoniemessä on monimuotoista kerrostaloasumista.

Herttoniemen läntisessä osassa ns. Vanhassa Herttoniemessä on monimuotoista kerrostaloasumista.
Herttoniemenrannan katukuvaa
Herttoniemenranta on merellistä asumista parhaimmillaan. Kuva: Simo Karisalo.
Herttoniemenranta: Asuinrakentamista Eastendissä.
Herttoniemenranta: Asuntorakentamista.
Herttoniemenranta: Hitsaajankadun varteen rakennetaan uusia asuinkerrostaloja
Herttoniemenranta: Käynti pihalle
Herttoniemenranta: Laivalahden puistotie suunnitelmakuva
Herttoniemenranta: Näkymä korttelin sisäosista.
Herttoniemenranta: Näkymä Margareetankujalta.
Herttoniemenranta: Petter Wetterin tie 3:n pihajulkisivu.
Herttoniemenranta: Saapuminen alueelle.
Herttoniemenranta: Sisänäkymä asunnosta
Herttoniemi: Länsi-Herttoniemen kerrostaloalue on osa ns. Vanhaa Herttoniemeä. Kuva: Simo Karisalo.