-A +A
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Suunnitelmat

Suunnitelmat

Nähtävänä nyt -sivulta löytyvät valmisteilla olevat kaavat ja liikennesuunnitelmat, joiden suunnitteluun voi osallistua juuri nyt. Sivulla ilmoitetaan myös yleisötilaisuuksista.

Suunnitelmat kartalla -palvelussa voi tutustua asema- ja osayleiskaavojen sekä liikennesuunnitelmien suunnittelutilanteeseen. Palvelusta löydät myös hankkeiden suunnitteluaineiston.

Helsingin karttapalvelussa voi tutustua voimassa oleviin asemakaavoihin.

Liikennesuunnitelmat-sivulta löytyvät valmisteilla olevat ja valmiit liikennesuunnitelmat.

Tutustu myös

Neuvontaa kaava-asioissa

Valmisteilla olevista asemakaavoista saa tietoa myös suoraan suunnittelijoilta.

Voimassa olevista asemakaavoista saa tietoa ja kopioita kaupunkisuunnitteluviraston asiakaspalvelusta, Kansakoulukatu 3, avoinna ma–pe klo 8.15–16.00, puh. 09 310 37387, sähköposti ksv.kaavaesittely(a)hel.fi.

Ajankohtaiset alueet

Helsinkiä rakennetaan lähivuosina vilkkaammin kuin koskaan. Satamilta vapautuneille ranta-alueille nousee Jätkäsaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan uudet asuin- ja työpaikka-alueet.

Koteja ja työpaikkoja tuhansille uusille asukkaille ja työntekijöille suunnitellaan myös mm. Östersundomiin, Keski-Pasilaan ja Kuninkaantammeen.

Keskeisten muutosalueiden suunnittelua voit seurata alueiden omilta sivuilta. Lista alueista on sivun oikeassa laidassa.

Suunnitelmat kartalla -palvelusta löydät valmisteilla olevat suunnitelmat esitettynä kartalla. Suurimpien alueiden rakentamisesta saa tietoa Uutta Helsinkiä -sivustolta. Esikaupunkialueiden kehittämisestä mm. täydennysrakentamisen keinoin kertovat Esikaupunkien renessanssi -sivut.

Suunnittelun eteneminen

Uusien, laajojen asuin- ja työpaikka-alueiden suunnittelu aloitetaan laatimalla alueelle osayleiskaava. Se on yleispiirteinen kuvaus siitä, miten esimerkiksi asuminen, työpaikat ja virkistysalueet sijoittuvat uudella alueella. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua, asemakaavoitusta. Asemakaavat laaditaan usein osa-alueittain. Suunnittelu ja rakentaminen kestävät suurissa hankkeissa pitkään, 10–20 vuotta.